Trang chủ Thảo Luận - Hỏi Đáp

Stardew Valley Lan Coop qua GOG galaxy

23 February 2021

87

1

được liên kết với bài viết Stardew Valley

Trong hướng dẫn chỉ nói là login rồi hạy _Active GOG mà mình tìm mãi chả thấy cái đó ở đâu cả ????

  • SW (Bá) Quản trị viên

    sao không kèm luôn hình ảnh thư mục game bạn nhỉ? sao tiết kiệm thế

Chatbox