Trang chủ Thảo Luận - Hỏi Đáp

Office bị lỗi your lincense isnt genuine mặc dù kiểm tra phần active thì đã activated

bởi Đinh Tuấn

04 May 2021

316

2

được liên kết với bài viết Microsoft Office2019

Office bị lỗi your lincense isnt genuine mặc dù kiểm tra phần active thì đã activated


Office bị lỗi your lincense isnt genuine mặc dù kiểm tra phần active thì đã activated


Đây là thông báo hiện lên


Office bị lỗi your lincense isnt genuine mặc dù kiểm tra phần active thì đã activated

  • Admin Quản trị viên

    Mình đang dùng trong máy đây và không bị như bạn. Tạm thời bạn cứ bấm vô dấu chéo tắt nó đi. Khi nào nó khóa không cho dùng thì hẳn hay.

    • @Admin okay ad, để chắc xong đợt đồ án mình dùng tool gỡ ra cài lại xem

Chatbox