Microsoft Project 2019

Microsoft Project 2019

Công cụ lập kế hoạch và quản lý dự án hiện đại

 • 0
 • 0
 • 185
Microsoft Visio 2019

Microsoft Visio 2019

Trình vẽ biểu đồ, sơ đồ phổ biến nhất

 • 0
 • 0
 • 185
Notezilla 8

Notezilla 8

Trình tạo các chú thích dán trên màn hình

 • 1
 • 0
 • 176
ReSharper Ultimate 2020.1

ReSharper Ultimate 2020.1

Công cụ hỗ trợ lập trình

 • 1
 • 0
 • 126
Sony Vegas Pro 18

Sony Vegas Pro 18

Phần mềm biên tập Video chuyên nghiệp

 • 0
 • 0
 • 236
Sony Vegas Pro 17

Sony Vegas Pro 17

Phần mềm biên tập Video chuyên nghiệp

 • 0
 • 0
 • 49
Sony Vegas Pro 16

Sony Vegas Pro 16

Phần mềm biên tập Video chuyên nghiệp

 • 0
 • 0
 • 40
Sony Vegas Pro 15

Sony Vegas Pro 15

Phần mềm biên tập Video chuyên nghiệp

 • 0
 • 0
 • 43
Sony Vegas Pro 14

Sony Vegas Pro 14

Phần mềm biên tập Video chuyên nghiệp

 • 0
 • 0
 • 44
Wallpaper Engine v1.4.145

Wallpaper Engine v1.4.145

Phần mềm tạo hình nền động bằng Video

 • 5
 • 11
 • 3367
Proteus - Pro v8.10 SP3 Build 29560

Proteus - Pro v8.10 SP3 Build 29560

Phần mềm thiết kế bo mạch điện tử

 • 0
 • 3
 • 792
TechSmith Camtasia Studio 2020 / 2019 / 8

TechSmith Camtasia Studio 2020 / 2019 / 8

Phần mềm quay phim màn hình và biên tập Video

 • 5
 • 4
 • 81578
Mirillis Action! Full v4.13.1

Mirillis Action! Full v4.13.1

Phần mềm quay phim và live stream màn hình máy tính

 • 3
 • 10
 • 46948
NI Multisim 14.2

NI Multisim 14.2

Phần mềm mô phỏng thiết kế sơ đồ điện tử

 • 0
 • 0
 • 676
SnapGene v5.2.3

SnapGene v5.2.3

Phần mềm hỗ trợ thiết kế Gene

 • 1
 • 3
 • 762
Chatbox